Nadal znaczne różnice w wynagrodzeniach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie zmniejszać bezrobocie a także poprawiać kondycję na krajowym rynku pracy. Odrobiliśmy pokaźną ilość straty do bogatszych krajów europejskich, jeśli chodzi o przeciętną krajową pensję. Różnica wciąż jednak jest wysoka.

read more

Rosną wypłaty, słabiej z miejscami pracy

W zestawieniu rocznym wskaźnik wzrostu płac wyniósł 4.8% w maju. Analitycy nie spodziewali się tego. przewidywany został wzrost wysokości pół procenta.

read more