Projekt poprawy Kodeksu Pracy

Projekt zmiany Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudniania na czas określony nie może przekraczać trzydziestu trzech miesięcy. Po tym terminie umowa samoczynnie stanie się umową na czas nieokreślony. Pomysł został przesłany do eksperckich konsultacji, które trwać będą do 21 listopada.

read more

Mandaty za złą archiwizację czasu pracy kierowcy

Znaczna liczba kierowców podchodzi lekceważąco do potrzeby mienia pełnego udokumentowania przez kierowcę swej aktywności w danym dniu, a także faktu nieprowadzenia auta. Surowe konsekwencje grożą nie tylko jemu samemu, ale również innym osobom.

read more

Nadal znaczne różnice w wynagrodzeniach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie zmniejszać bezrobocie a także poprawiać kondycję na krajowym rynku pracy. Odrobiliśmy pokaźną ilość straty do bogatszych krajów europejskich, jeśli chodzi o przeciętną krajową pensję. Różnica wciąż jednak jest wysoka.

read more

Rosną wypłaty, słabiej z miejscami pracy

W zestawieniu rocznym wskaźnik wzrostu płac wyniósł 4.8% w maju. Analitycy nie spodziewali się tego. przewidywany został wzrost wysokości pół procenta.

read more

Maleje bezrobocie, rosną ceny

Znacząco wzrasta liczba miejsc pracy w Polsce. Ilość ta wzrosła o 1/10 w odniesieniu do zeszłego miesiąca. Sytuacja na rynku pracy zaczyna się nareszcie poprawiać. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina prognozuje, iż stopa rejestrowanego bezrobocia obniży się do co najwyżej 13,2% z 13,6%, wyniku w marcu.

read more

Praca w 2014r

Rynek pracy jest teraz wyjątkowo wymagający. Od początkujących ludzi wymaga się bogatego doświadczenia, znajomości conajmniej dwóch języków, pomijając przy tym językkrajowy. Szczególnie ważne są także kursy, lub szkolenia które ukończyła osoba starająca się o pracę.

read more

Jak wygląda rynek pracy

Aktualnie jest 2014rok, a nieustannie sprawa na naszymrynku pracy nie ewoluuje na lepsze, i wolno chociażby zakomunikować, że jest jeszcze gorzej, bowiem bezrobocie narasta. Niechybnie wypatrzy się kilku chojraków, jacy powiedzą, iż roboty nie ma dla tychże, jacy bardzo nie pożądają pracować, jednakże jak istnieć za absurdalne 7zł/h ? Pozwala toż w kasie 1120złotych, owszem […]

read more