Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

muzeum gazownictwa w paczkowie

Muzeum Gazownictwa zostało utworzone na terenie byłej gazowni w listopadzie 1991 roku i stanowi jedyny w Polsce obiekt, gdzie w całości zachowały się urządzenia do produkcji gazu miejskiego. To muzeum techniki jest prawdopodobnie jedynym miejscem, gdzie zgromadzono prawie wszystko, co dotyczy gazownictwa klasycznego.

read more

Rosja sprzeda gaz Chinom?

chiny i rosja

Rosja planowo od 2019 roku ma rozpocząć stałe dostawy gazu z Syberii do Chin. Pomimo faktu, że umowa została podpisana już w zeszłym roku, nie zostały ustalone jeszcze żadne szczegóły. Negocjacje zapowiadają się burzliwie.

read more

Gaz łupkowy a zmiany klimatyczne

Delegaci europejskiego sektora łupkowego twierdzą, że Europie gaz łupkowy będzie bardzo potrzebny do realizowania wszelkich celów klimatycznych, skutecznej walki z efektem cieplarnianym, oraz zminimalizowania silnej zależności od importu energii. W najbliższym czasie Rada Europejska spotyka się w Brukseli, by przyjąć projekty wszelkich zobowiązań związanych z energią i klimatem, które będą obowiązywać do 2030.

read more

Ukraina negocjuje dostawy na Węgrzech

Przedstawicielstwo ukraińska będzie rozmawiać we wtorek na szczycie energetycznym w stolicy Węgier o kupnie gazu od firm z zachodniej Europy. Ukraina odrzuciła proponowaną jej przez rosyjski koncern cenę za dostawy gazu w wysokości 385 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Rosja w poniedziałek ogłosiła wprowadzenie przedpłat dla Ukraińców za gaz, co równoznaczne jest ze wstrzymaniem dostaw.

read more

Rosja drastycznie podnosi ceny gazu

Rosyjski potentat gazowy Gazprom drastycznie wywindował ceny gazu dla Ukrainy. W tym tygodniu rzecznik firmy ogłosił, iż od kolejnego kwartału 2014 roku cena gazu dla Ukrainy zostanie zwiększona z 268,5 $ do 385,5 $ za 1000 m3. Szef Gazpromu wyjaśnia, iż jest to konsekwencją niewywiązania się przez Ukrainę z obietnicy spłacenia kredytu za gaz sprzedany […]

read more

Orlen na temat wydobycia gazu łupkowego

Biuro prasowe polskiego koncernu PKN Orlen udzieliło oświadczenia, jakoby zaczęcie komercyjnego wydobywania gazu łupkowego w naszym państwie przed 2020 rokiem nie było realne. Przeszkodę stanowią głównie różnej natury bariery podatkowe i prawne. Nie do końca wiadomo jakie stałe koszty będą związane z utrzymywaniem wydobywania gazu łupkowego, zaś obciążenia natury skarbowej na pewno będą wysokie.

read more

Terminal LNG w Świnoujściu

Gazoport w Świnoujściu stanowi jedną z najważniejszych dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, obecnie wdrażanych inwestycji. Dzięki wysokiej w tej porze roku temperaturze prace mogły być kontynuowane również w okresie zimowym. Na miejscu budowy pracuje codziennie ponad tysiąc wykonawców.

read more