Gaz łupkowy a zmiany klimatyczne

Delegaci europejskiego sektora łupkowego twierdzą, że Europie gaz łupkowy będzie bardzo potrzebny do realizowania wszelkich celów klimatycznych, skutecznej walki z efektem cieplarnianym, oraz zminimalizowania silnej zależności od importu energii. W najbliższym czasie Rada Europejska spotyka się w Brukseli, by przyjąć projekty wszelkich zobowiązań związanych z energią i klimatem, które będą obowiązywać do 2030.

read more

Szczyt Unii Europejskiej

W przyszłym tygodniu będzie miał miejsce szczyt krajów Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych poruszanych tematów stanie się energetyczne bezpieczeństwo Europy. Kraje Unii Europejskiej są w dużej części uzależnione od importu energii, przede wszystkim zaś gazu. Pomimo, że nie jest to mówione otwarcie, chodzi o uniezależnienie się od dostaw tego surowca z Rosji.

read more