Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

muzeum gazownictwa w paczkowie

Muzeum Gazownictwa zostało utworzone na terenie byłej gazowni w listopadzie 1991 roku i stanowi jedyny w Polsce obiekt, gdzie w całości zachowały się urządzenia do produkcji gazu miejskiego. To muzeum techniki jest prawdopodobnie jedynym miejscem, gdzie zgromadzono prawie wszystko, co dotyczy gazownictwa klasycznego.

read more

Gaz łupkowy a zmiany klimatyczne

Delegaci europejskiego sektora łupkowego twierdzą, że Europie gaz łupkowy będzie bardzo potrzebny do realizowania wszelkich celów klimatycznych, skutecznej walki z efektem cieplarnianym, oraz zminimalizowania silnej zależności od importu energii. W najbliższym czasie Rada Europejska spotyka się w Brukseli, by przyjąć projekty wszelkich zobowiązań związanych z energią i klimatem, które będą obowiązywać do 2030.

read more

Nowy generator w elektrociepłowni Zgierz

W Zgierzu zakończył się w piątek ważny etap modernizacji ciepłowni. Ów zakład stał się najważniejszym wytwórcą i dostarczycielem ciepła w okolicy miasta. Poza ludnością z usług ciepłowni korzysta również umiejscowiony w bliskim parku przemysłowym Boruta-Zgierz sektor industrialny.

read more

Chiny przodują w produkcji czystej energii

Chiny wyprzedziły USA i kraje Unii Europejskiej w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Produkują ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wiatrowym i wodnym. Produkcja Chin wynosi tyle, ile produkcja energii odnawialnej Niemiec i Francji łącznie.

read more

Wydobycie węgla znów opłacalne?

Na terenie Wielkiej Brytanii zostanie otworzona pierwsza od ćwierćwiecza kopalnia czarnego węgla. Plany zakładają zaangażowanie blisko 50 osób. Główni inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostawy surowca do sąsiednich elektrowni. Angielska energetyka węglowa opiera się w dużej większości na imporcie surowca.

read more

Orlen na temat wydobycia gazu łupkowego

Biuro prasowe polskiego koncernu PKN Orlen udzieliło oświadczenia, jakoby zaczęcie komercyjnego wydobywania gazu łupkowego w naszym państwie przed 2020 rokiem nie było realne. Przeszkodę stanowią głównie różnej natury bariery podatkowe i prawne. Nie do końca wiadomo jakie stałe koszty będą związane z utrzymywaniem wydobywania gazu łupkowego, zaś obciążenia natury skarbowej na pewno będą wysokie.

read more

Rosyjski kryzys energetyczny

Obecny kryzys na Ukrainie prawdopodobnie uświadomi Europie, że czas najwyższy na wprowadzenie zmian w gospodarce energetycznej. Na obecną chwilę tylko jeden kraj należący do Unii Europejskiej, Dania, nie jest importerem energetycznym.

read more