Dieta ekologiczna

Nature, jedno z najbardziej znanych pism poświęconych ekologii, ujawnia informację, że odstąpienie od zachodniego stylu żywienia na rzecz zdrowszej diety sprzyja dłuższemu życiu. Również pozwala zmniejszyć wytwórstwo gazów cieplarnianych, zmniejszyć wycinanie terenów zalesionych i zabezpieczać domostwa zagrożonych zwierząt. Dieta właściwa dla zachodniego stylu odżywiania stała się przeważającą na świecie.

read more

Jedzenie ma wpływ na światową ekosferę

Zachodnioeuropejska dieta stała się najpopularniejszą na świecie. Jest to dostrzegalne zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Tendencja ta ma pogłębiać się jeszcze przez kolejnych 35 lat. Chodzi tu oczywiście zwłaszcza o sieciowe restauracje oferujące potrawy typu „fast food”.

read more

Opracowano kodeks działalności ekologów

Bezzasadne według eko aktywistów oskarżenia o przekupstwo jak również ekoterroryzm doprowadziły do stworzenie tzw. Karty Etycznej – ogłoszonego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez ZSPSZ, czyli Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Owa organizacja skupia wszystkie znane działające na rzecz ekologii ugrupowania z Polski.

read more