Plan wspólnego ożywienia gospodarki Francji i Niemiec

Szefowie resortów gospodarki Francji i Niemiec zlecili przygotowanie wspólnego planu ożywienia wzrostu gospodarczego. Eksperci otrzymali polecenie opracowania programu reform oraz bodźców gospodarczych, które poprawią sytuację w obydwu krajach. Ma to zbliżyć Paryż oraz Berlin. Jest to o tyle oryginalne podejście do tematu ożywienia gospodarczego, że oba kraje nie są w tej chwili w takiej samej sytuacji gospodarczej. Niemcy trzymają się znacznie lepiej niż Francja. Nie oznacza to jednak, że nie skorzystałyby na wdrożeniu wspólnego planu współpracy. Wspólny raport ma zostać oddany w połowie listopada.

Niemiecka gospodarka znajduje się aktualnie w lepszym położeniu, jednak nie oznacza to, że jej kondycja jest odpowiednio dobra. Już w tym tygodniu prognozy odnośnie wzrostu gospodarczego zostały zrewidowane. Wicekanclerz Niemiec informował, że w roku 2014 wzrost gospodarczy wyniesie 1.2% (zamiast 1.8%), zaś w 2015 odpowiednio 1.3% (zamiast 2.0%). Wcześniejsze prognozy przygotowywane były w kwietniu tego roku. W celu poprawienia wskaźników w dłuższej perspektywie Niemcy muszą znacząco więcej zainwestować w infrastrukturę

Stagnacja gospodarcza we Francji powodowana jest przede wszystkim bardzo wysokim deficytem budżetowym. Jest to źródło niepokoju nie tylko dla Berlina, lecz również wszystkich pozostałych partnerów handlowych Francji. W celu zapobiegnięcia kolejnej recesji w strefie euro potrzebne będą przede wszystkim daleko idące, długofalowe inwestycje w infrastrukturę. Temat ten był już wcześniej omawiany przez ministrów w Waszyngtonie, podczas jesiennego forum Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Comments are closed.