Sprowadzanie samochodów z Holandii

sprowadzanie samochodu z holandii

Sprowadzanie używanych samochodów z Holandii nie jest dzisiaj rzadkim procederem. Przede wszystkim w wielu przypadkach znacznie bardziej się to opłaca niż zakup używanego pojazdu w naszym kraju. Zasadniczo, bowiem możemy kupić nie tylko taniej, ale również stan techniczny takiego samochodu może być znacznie lepszy.

read more

Dieta ekologiczna

Nature, jedno z najbardziej znanych pism poświęconych ekologii, ujawnia informację, że odstąpienie od zachodniego stylu żywienia na rzecz zdrowszej diety sprzyja dłuższemu życiu. Również pozwala zmniejszyć wytwórstwo gazów cieplarnianych, zmniejszyć wycinanie terenów zalesionych i zabezpieczać domostwa zagrożonych zwierząt. Dieta właściwa dla zachodniego stylu odżywiania stała się przeważającą na świecie.

read more

Rosja sprzeda gaz Chinom?

chiny i rosja

Rosja planowo od 2019 roku ma rozpocząć stałe dostawy gazu z Syberii do Chin. Pomimo faktu, że umowa została podpisana już w zeszłym roku, nie zostały ustalone jeszcze żadne szczegóły. Negocjacje zapowiadają się burzliwie.

read more

Jedzenie ma wpływ na światową ekosferę

Zachodnioeuropejska dieta stała się najpopularniejszą na świecie. Jest to dostrzegalne zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Tendencja ta ma pogłębiać się jeszcze przez kolejnych 35 lat. Chodzi tu oczywiście zwłaszcza o sieciowe restauracje oferujące potrawy typu „fast food”.

read more

Gaz łupkowy a zmiany klimatyczne

Delegaci europejskiego sektora łupkowego twierdzą, że Europie gaz łupkowy będzie bardzo potrzebny do realizowania wszelkich celów klimatycznych, skutecznej walki z efektem cieplarnianym, oraz zminimalizowania silnej zależności od importu energii. W najbliższym czasie Rada Europejska spotyka się w Brukseli, by przyjąć projekty wszelkich zobowiązań związanych z energią i klimatem, które będą obowiązywać do 2030.

read more

Opracowano kodeks działalności ekologów

Bezzasadne według eko aktywistów oskarżenia o przekupstwo jak również ekoterroryzm doprowadziły do stworzenie tzw. Karty Etycznej – ogłoszonego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez ZSPSZ, czyli Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Owa organizacja skupia wszystkie znane działające na rzecz ekologii ugrupowania z Polski.

read more

Plan wspólnego ożywienia gospodarki Francji i Niemiec

francja i niemcy

Szefowie resortów gospodarki Francji i Niemiec zlecili przygotowanie wspólnego planu ożywienia wzrostu gospodarczego. Eksperci otrzymali polecenie opracowania programu reform oraz bodźców gospodarczych, które poprawią sytuację w obydwu krajach. Ma to zbliżyć Paryż oraz Berlin. Jest to o tyle oryginalne podejście do tematu ożywienia gospodarczego, że oba kraje nie są w tej chwili w takiej samej […]

read more

Nowy generator w elektrociepłowni Zgierz

W Zgierzu zakończył się w piątek ważny etap modernizacji ciepłowni. Ów zakład stał się najważniejszym wytwórcą i dostarczycielem ciepła w okolicy miasta. Poza ludnością z usług ciepłowni korzysta również umiejscowiony w bliskim parku przemysłowym Boruta-Zgierz sektor industrialny.

read more

Chiny przodują w produkcji czystej energii

Chiny wyprzedziły USA i kraje Unii Europejskiej w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Produkują ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wiatrowym i wodnym. Produkcja Chin wynosi tyle, ile produkcja energii odnawialnej Niemiec i Francji łącznie.

read more

Ceny owoców zbyt niskie

2014 rok jest dobry pod względem produkcji rolnej jak również sadowniczej. Niesłychanie szybko zaczęła się wiosna, były odpowiednie warunki atmosferyczne zimą. Wytwórczość jest obfita. Jednakże niespełna wszystkie owoce i warzywa są tańsze aniżeli rok temu.

read more